ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Կատարվում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թափոնները հեռացնող թունելների գեոդեզիական ուսումնասիրությունը

Կատարվում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թափոնները հեռացնող թունելների գեոդեզիական ուսումնասիրությունը

Մեր կազմակերպության կողից իրականացվում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թափոնները հեռացնող թունելների գեոդեզիական ուսումնասիրությունը

No Comments

Add your comment