ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Տեղագրական հանույթ

Հողամասի տեղագրական ուսումնասիրությունը, որն իրականացվում է մեր ընկերության աշխատակիցների կողմից, ապահովում է գույքի սահմանների և գտնվելու վայրի առավել ճշգրիտ որոշումը: Մենք մեր աշխատանքում օգտագործում ենք ժամանակակից, բարձր ճշգրտության սարքավորումներ, ինչի օգնությամբ դուք կարող եք նվազագույն սխալով որոշել հողամասի չափը և ձևը: Աշխատանք կատարելիս օգտագործվում են իրավակարգավորող փաստաթղթերի վերջին տարբերակները:

Հողը գնելուց հետո սեփականատերը սկսում է դրա բարեկարգումը: Մշակում է տան նախագիծ, նախատեսում է կանաչապատում և այլն: Օրենքին համապատասխան աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է կազմել մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում `տեղագրական քարտեզի ստեղծում: Վերջինս կազմվում է մասնագիտացված ընկերությունների կողմից: Այսպիսով, «Գեոքոնսթրաքթ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հողերի կառավարում, կադաստրային աշխատանքներ, ինչպես նաև իրականացնում է գեոդեզիական և տեղագրական հետազոտություններ:

Ե՞րբ է անհրաժեշտ տեղագրական հետազոտությունը:

Տեղագրական հանույթը անհրաժեշտ է ոչ միայն հողամասի սեփականատիրոջ համար: Այն պահանջվում է ցանկացած շինարարական ընկերության համար: Այն կարող է պահանջվել շահագրգիռ իրավաբանական անձի կողմից: Հողամաս գնելիս երբեմն խնդիրներ են առաջանում, որոնք միայն այս փաստաթուղթը կարող է լուծել:

Տեղագրական հետազոտությունն իրականացվում է մի շարք դեպքերում.

 • Հողը սեփականաշնորհելիս
 • Շինարարության թույլտվություն ստանալուց
 • Կառոույցների կառուցման և վերակառուցման նախագիծ կազմելիս
 • Գույքագրելիս
 • Կոմունալ ծառայություններ (ջուր, գազ, ջեռուցում, էլեկտրականություն, կոյուղի) միացնելիս
 • Լանդշաֆտ նախագծելիս (օգտագործվում է մանրամասն տեղագրական հանույթ)
 • Հողային աշխատանքների ծավալը հաշվարկելիս
 • Կառուցվածքը ռելիեֆին և բարձրության համակարգին կապելիս

Պետք է հիշել նաև քարտի գործողության ժամկետի մասին: Եթե ​​կայքում իրավիճակը փոխվել է ավելի քան 35% -ով, անհրաժեշտ է նորից հետազոտություն անցկացնել:

Իրադրական հանույթ՝ փուլերը և մասշտաբները.

 • Նախապատրաստական ​​փուլ

Այն ներառում է հաճախորդի հետ բանակցություններ, տեխնիկական բնութագրերի կազմում, պայմանագրի կնքում: Նաև, առկայության դեպքում, ուսումնասիրվում են արխիվային նյութեր, որոնցից հնարավրո է ծանոթանալ տեղանքում նախկինում կատարված գեոդեզիական աշխատանքների մասին.

 • դաշտային աշխատանքների փուլ

Հողամասի զննում, չափումներ կատարում, ստորգետնյա հաղորդակցությունների որոնում, տեղագրական և գեոդեզիական հետազոտություն:

 • Կամերալ աշխատանքների փուլ

Հավաքված տեղեկատվության վերլուծություն, պլանների և քարտեզներ կազմում: Դրանցում նշվում են ինժեներական հաղորդակցությունների սխեմաները: Հաճախորդի խնդրանքով ցանկացած առարկա կարող է լինել փաստաթղթերում, ներառյալ յուրաքանչյուր ծառ` նշելով բարձրությունը, տրամագիծը և տեսակները:

Կայքի տեղագրական հետազոտության այս փուլում կազմվում է նաև տեխնիկական հաշվետվություն, իրականացվում է տեղագրական և գեոդեզիական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված տվյալների հետազոտություն: Իրականացվում է տեղանքի հետազոտության ընթացքում ստացված տեղեկատվության մանրակրկիտ վերամշակում: Այս ամենը ապահովում է ստացված արդյունքի բարձր որակը: Հաճախորդը համոզված է հանույթի ճիշտության մեջ և կարող է անցնել շինարարության, հողային աշխատանքների և այլ իր առաջադրանքների իրականացմանը:

Կատարված բոլոր փաստաթղթերը հաճախորդին են փոխանցվում երկու տարբերակով՝ թղթային և էլեկտրոնային:

Մեր մասնագետները ընտրում են տվյալ հողամասի համար հանույթի առավել օպտիմալ եղանակը, դրա իրականացման տեխնոլոգիան: Այստեղ հաշվի են առնվում բազմաթիվ հանգամանքներ: Հաշվի են առնվում տեղանքի տարածքը և դրա ռելիեֆի բնութագրական առանձնահատկությունները: Մեծ նշանակություն ունի տարածքում տեղակայված կառույցների, հաղորդակցությունների, բուսականության և այլ բնական օբյեկտների քանակը:

Տեղագրական հետազոտության գործընթացը բարդ, ժամանակատար գործընթաց է: Հետեւաբար, այս աշխատանքը կատարող մասնագետները պետք է ունենա որակյալ մասնագիտական ​​գիտելիքներ:

Քարտեզագրումը և հանույթը կարող են տեղի ունենալ հետևյալ մասշտաբով.

Փոքր — բնակավայրերի պլանների և սխեմաների մշակման համար, մասշտաբներ 1:10 000 և 1:25 000
Խոշոր — տեղանքի ցանցերի մանրամասն հանույթի համար, մասշտաբներ 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000
Առավել խոշոր — լանդշաֆտային դիզայնի համար նախատեսված տարածքներ ուսումնասիրելիս, մասշտաբներ 1:50, 1: 200

Մասշտաբների տատանումների մեծ սահմաններ կան: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հետազոտության արդյունքները յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում լուծում են հատուկ խնդիրներ: