ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Ապարանի ջրամբարի ջրաբերուկների ծավալի հաշվարկ

Ապարանի ջրամբարի ջրաբերուկների ծավալի հաշվարկ

Ապարանի ջրամբարի ջրաբերուկների ծավալի հաշվարկը։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում շատ արդիական խնդիր, որը պետք է լուծել հանրապետության բոլոր ջրամբարների համար

No Comments

Add your comment