ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Նշահարում

Հողատարածքի սեփականատերը վաղ թե ուշ պետք է գիտակցի, թե ինչ է հողի նշահարումը և ինչ արժի, ինչպես նաև որտեղ պատվիրի նշահարում: Այս ընթացակարգի էությունը կայանում է հողերի հստակ սահմանների նշահարման մեջ: Հողատարածքի նշահարում կատարելու համար անհրաժեշտ է կապվել Գեոքոնսթրաքթ ընկերության հետ, որի լիցենզավորված մասնագետը կիրականացնի բոլոր անհրաժեշտ դաշտային աշխատանքները և կկազմի համապատասխան  փաստաթղթեր:

Ի՞նչ է նշահարումը և որ՞ն է դրա նպատակները

Հողամասի նշահարումը միջոցառումների ամբողջություն է, որոնք նախատեսված են հողամասի սահմանները որոշելու և պաշտոնապես ամրագրելու համար: Սեփականատիրոջը պատկանող տարածքի սահմանների սահմանումն իրականացվում է ոչ միայն հողամասի տարածքը որոշելու, այլև դրան որոշակի կարգավիճակ տալու համար: Ձեռքի տակ ունենալով նշահարման փաստաթուղթ ունենալով, դուք միշտ կարող եք վերականգնել սահմանները դրանց խախտման դեպքում, պաշտպանել հողը կողմնակի անձանց ոտնձգություններից:

Նշահարման հիմնական նպատակն է.

հողերի սահմանների նշահարում

  • հողամասի գտնվելու վայրի հնարավորինս ճշգրիտ որոշում և նշանների ամրացում.
  • նշարժ գույքի մակերեսի որոշում և սխեմաներում դրանց արտացոլում
  • հողի սեփականության հետ կապված փաստաթղթերի կազմում:

Նշահարում ինքնուրույն կատարել հնարավոր չա: Եթե ​​սեփականատերը չգիտի, թե որտեղ է հողամասի սահմանները, ապա մեր ընկերության մասնագետը կօգնեն որոշել հողամասի շրջադարձային կետերի տեղերը:

Ե՞րբ պետք է իրականացվի նշահարում.

  • Եթե ​​հողամասի տեսքը փոփոխություններ է կրել և անհրաժեշտ է փոխել կադաստրային վկայականը.
  • Հողամասը մի քանի մասի բաժանելու կամ այն ​​մեկ այլ հողամասի հետ միավորելիս:
  • Հարևան հողամասերի սեփականատերերի միջև տարաձայնությունների կարգավորման համար: Վեճը կարող է առաջանալ հողի կողմնակի զավթման, շինհրապարակների տեղակայման և այլ դեպքերում:
  • Գույք գնելիս և վաճառելիս՝ տեղանքը կողմերին ներակացնելիս: