ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Մեր աշխատանքները

Տոպոգրաֆիկ հանույթ Սյունյաց լեռներում
Շինարարության սպասարկում
Շինության ներքին չափագրում

Հողաշինարարական աշխատանքների ուղղորդում

Չափագրման աշխատանքներ Վայոց Ձորի մարզում