ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Կոմունիկացիաների գեոդեզիա

Կոմունիկացիաների հետազոտությունը գեոդեզիական աշխատանքի ամենակարևոր տեսակներից մեկն է, որը թույլ է տալիս որոշել ինժեներական ցանցերի իրական դիրքը, ինչպես նաև նախագծից հնարավոր շեղումները: Իրականացված աշխատանքի արդյունք է հանդիսանում  մեր ընկերության մասնագետների կողմից ստորգետնյա հաղորդակցությունների գծագիրը, որը տրամադրվում է հաճախորդին։

Ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետազոտությունն իրականացվում է որոշակի հաջորդականությամբ` կախված առաջադրանքից և շինարարական ու մոնտաժային աշխատանքների փուլից: Կոմունիկացիաների հետազոտությունը միշտ իրականացվում է նախքան խրամատը լցնելը:

Սովորաբար, աշխատանքը ունի այսպիսի տեսք.

  1. Չափագրման պայմանագրի կնքում
  2. Վճարում:
  3. Դաշտային աշխատանքներ
  4. Հետազոտության բոլոր արդյունքների գրասենյակային մշակում:
  5. Կատարողական գծագիր կազմում:

Աշխատանքի արդյունքները
Կոմունիկացիաների գեոդեզիական հետազոտության արդյունքը կատարողական փաստաթղթերն են, որոնք կազմված են ինչպես գրաֆիկական, այնպես էլ տեքստային տարբերակներով: Փաստաթղթավորումը ցույց է տալիս կոմունալ ցանցերի յուրաքանչյուր տարրի իրական դիրքը: Երբ օբյեկտը շահագործման է հանձնվում։

Կոմունիկացիաների (օրինակ ՝ գազատարի, ջրամատակարարման, ջեռուցման համակարգեր, էլեկտրական մալուխներ) չափագրություն իրականացնելու նպատակով կարող եք պատվիրել մեր ընկերությանը։