ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Կամերալ աշխատանքներ

Մեր ընկերությունը իրականացնում է նախապես իրականացված չափումների և գեոդեզիական հանույթների տվյալների կամերալ մշակում, որի արդյունքում հնարավորություն է ընձեռվում նախագծային ընկերություններին ստանալ բարձրակարգ գեոդեզիական հատակագծեր և քարտեզներ։

Տրամադրված նյութերի օգնությամբ հնարավորություն է ընձեռվում՝

  1. հաշվարկել հողային աշխատանքների ծավալները,
  2. իրականացնել գծային օբյեկտների երկայնական և լայնական կտրվածքների կառուցում,
  3. կատարել առանցքային կետերի կոորդինատների հաշվարկ,
  4. կատարել մակերևույթների և հորիզոնականների կառուցում և այլն։