ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 43 04 08 04
geo@geoconstruct.am

Ընկերության մասին

Գեոքոնսթրաքթ ընկերությունը հիմնադրվել է 2018թ.: Ընկերության հիմնական առավելությունը այլ չափագրման ընկերությունների նկատմամբ կայանում է նրանում, որ ցանկացած բնագավառում պատվիրատուին առաջարկվում է համապարփակ գեոդեզիական լուծումներ: Համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում ընկերությունը հասցրել է չափագրման շուկայում զբաղեցնել իր ուրույն տեղը: Ընկերությունը իր հաճախորդներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

  • Տոպոգրաֆիկ հանույթ 1:500-1:100000 մասշտաբներով:
  • Հողամասերի և շենքերի նշահարում:
  • Տեղանքի քարտեզագրում:
  • Գծային օբյեկտների նշահարում և նիվելիրացում:
  • Շինարարության սպասարկում:
  • Կադաստրային չափագրություն:
  • Գրունտային աշխատանքների ծավալների ճշտում: